Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Adventskalender Barn 2017

Dela

24

24 december

-Kom, skynda dig! sa Wikepedius och så flög han och Ängla till himlaparken.

Ängla som var snabbare flög snabbt om Wikepedius, men när hon kom fram sparade hon en plats bredvid sig åt honom.

När alla änglar var samlade så kom Pappa Gud fram. Och med en stark röst sa han:

-Ni var alla här för 33 jordeår sedan när Gud Junior lämnade oss för att bli människa. Det var en del av den stora planen. Jag vet att ni alla grät för tre dagar sedan när ni förstod att Gud Junior hade dött. Det var också en del av den stora planen. Gud Junior var villig att ge sitt liv. Men nu har jag en glädjande nyhet för er.

I det ögonblicket gick det en susning genom alla änglar. För bakom Pappa Gud stod både Den Helige Ande och Gud Junior. Ängla kunde inte tro sina ögon. Hur kunde Gud Junior vara här? Han var ju död och låg i en grav i Jerusalem?

Pappa Gud började prata igen:

-Som ni vet så sover människorna bara när de är döda. Det har Jesus sagt många gånger. Men för att visa att detta är sant så har jag väckt Jesus. Han kom till mig någon gång i natt och vi har pratat om det som har hänt och det som kommer att hända. Ni är alla medvetna om att vi planerar för att alla människor ska  komma hit till oss i himlen. De ska inte behöva leva på jorden tillsammans med Morgonstjärna och hans skuggor. Nu kommer jag först att skicka Gud Junior till jorden igen, så att han kan visa för alla att han lever och att han på det sättet har övervunnit döden. Det är bevis på att man bara sover när man är död. Vissa människor kommer att sova länge, men en dag kommer jag att väcka alla. Det är den dagen vi ska ha himlafesten. Jesus kommer att vara på jorden en liten tid och berätta det sista för sina kompisar. Efter det kommer han upp till himlen för att hjälpa till med festen. Det är då vi skickar Den Helige Ande till jorden för att hjälpa alla som vill vara med i vårt lag, så att de har makt emot skuggorna. Det är vår plan! Jag hoppas att ni alla är med och gör det bästa ni kan.

Hela himlen jublade. Den stora änglakören sjöng: ”Ära till Gud och frid på jorden.” Ängla satt och bara skrattade med hela ansiktet. Hon kanske hade misslyckats med att hålla Jesus levande i skapelsen, men Gud hade lyckats vinna i alla fall.

Då kom Gud Junior fram till Ängla:

-Är du redo på att åka ner till kompisarna och berätta för dem hur fantastisk Gud är?

Ängla bara nickade och sedan tog de varandras händer och tjoff så damp de ner bredvid graven där alla hade gråtit i tre dagar redan. Den första människa de träffade var Maria.

 

Text: ”Men ängeln sade till kvinnorna: ”Var inte rädda. Jag vet att ni söker efter Jesus, som blev korsfäst. Han är inte här, han har uppstått, så som han sade. Kom och se var han låg. Skynda er sedan till hans lärjungar och säg till dem: ’Han har uppstått från de döda, och nu går han före er till Galileen. Där skall ni få se honom.’” Matteus 28:5-7

Fråga: Gud har en plan, med dina egna ord, vad är Guds plan?

Utmaning: Vill du vara med på Himlafesten? Allt du behöver göra är att tacka ja, till inbjudan.

Bild: Jesusbarnet i Betlehem