Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Adventskalender Barn 2016

Dela

23

23 december

”Var inte rädd, Maria, du har funnit nåd hos Gud. Du skall bli havande och föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus. Han skall bli stor och kallas den Högstes son. Herren Gud skall ge honom hans fader Davids tron, och han skall härska över Jakobs hus för evigt, och hans välde skall aldrig ta slut.”

Lukas 1:31-33 (Hela berättelsen finns i Lukas 1:2638)

Fråga: Vad tror du att Änglas uppdrag är?

Ledtråden från igår: Även som det stod att Ester klarade sig själv eftersom hon litade på Gud så fanns det en ängel i bilden. Den ängeln föreställde ängeln Gabriel som kom och pratade med Maria och Josef. Sista ledtråden i denna berättelsekalender är något i bilden som visade vägen...