Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Adventskalender barn 2019

Dela

2

2 december

Ängla och Änjel bestämmer sig för att flyga ner till jorden för att göra ett änglahyss. Du kan hjälpa Ängla och Änjel genom att göra änglahyss med dem. Anta utmaningen.

Utmaning:
Le åt 10 personer idag. När ni har gjort det kan ni kryssa för dagens nummer.