Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Adventskalender Barn 2016

Dela

19

19 december

David svarade: ”Du kommer emot mig med svärd och spjut och sabel. Jag går emot dig i Herren Sebaots namn, hans som är Israels härars Gud och som du har smädat.”

1 Samuelsboken 17:45 (Hela berättelsen finns i 1 Samuelsboken 17.)

Utmaning: Det står att Goliat var tre meter lång. Mät hur långt tre meter är. Spetsen på hans spjut vägde mer än sju kilo. Kan du hitta något hemma som väger så mycket? Orkar du lyfta det? Rita hur du tror att det skulle se ut om David stod bredvid Goliat.

Ledtråden från igår: Såg du slungan som låg på golvet framför David och Saul? Det var Davids slunga som han använde när han mötte Goliat. Nästa ledtrån finns inte på bilden. Men det är en berättelse om en bebis och två kvinnor... Vilken berättelse kan det vara?