Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Adventskalender Barn 2018

Dela

18

18 december

Julevangeliet 18:

Och plötsligt var där tillsammans med ängeln en stor himmelsk här som prisade Gud: (Lukasevangeliet 2:13)

 

Änglahyss 18: