Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Adventskalender Barn 2018

Dela

16

16 december

Julevangeliet 16:

I dag har en frälsare fötts åt er i Davids stad, han är Messias, Herren. (Lukasevangeliet 2:11)

 

Änglahyss 16: