Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Adventskalender Barn 2016

Dela

15

15 december

Hon firade ner männen från fönstret med ett rep, ty hennes hus låg i stadsmuren, hon bodde inne i själva muren. Och hon gav dem rådet: ”Ge er upp i bergen så att inte förföljarna råkar på er, och håll er gömda där i tre dagar tills förföljarna har återvänt. Sedan kan ni fortsätta.” Männen sade: ”Vi kan bli lösta från den ed du lät oss svära. När vi kommer in i landet skall du fästa det här röda snöret i fönstret som du firat ner oss från och samla din far, din mor och dina bröder, hela din familj, hos dig i ditt hus.

Josua 3:15-18 (Hela berättelsen kan du läsa i Josua 2)

Utmaning: Finns det någon person i din skola som behöver extra hjälp? Försök att hjälpa honom eller henne.

Ledtråden från igår: Repen som höll tältet uppspänt. Det var sådana rep som Rachav använde när hon hjälpte till att fira ner spionerna. Nästa ledtråd: Vad finns på bilden som i en annan berättelse var vått eller torrt?