Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Adventskalender Barn 2018

Dela

10

10 december

Julevangeliet 10:

Och Josef, som genom sin härkomst hörde till Davids hus, begav sig från Nasaret i Galileen upp till Judeen, till Davids stad Betlehem, för att skattskriva sig tillsammans med Maria, sin trolovade, som väntade sitt barn. (Lukasevangeliet 2:4,5)

 

Änglahyss 10: