Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Församlingar

Dela

Uppsala

Adventkyrka

Svanbergsgatan 6
752 31 Uppsala

www.adventist.se/uppsala  

uppsala@adventist.se 

Stödpastor:

Bobby Sjölander

Föreståndare:

Jonny Lindholm 070 75 94 025