Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Församlingar

Dela

Slussfors

Adventkyrka

Gamla vägen 7
923 97 Slussfors

www.adventist.se/slussfors 

Föreståndare:

Helén Karlsson 0951-500 78

Stödpastor:

Bobby Sjölander