Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Församlingar

Dela

Örebro

Adventkyrka

Krontorpsgatan 3
702 25 Örebro

www.adventist.se/orebro

orebro@adventist.se

 

Föreståndare:

Britt Doss 076-321 92 45
dossbritt@hotmail.com

Inge Svensson 019-25 07 82
svensson_inge@yahoo.se

Stödpastor:

Daniel Hailemariam