Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Församlingar

Dela

Gävle/Sandviken

Adventkyrka

Husförsamling

www.adventist.se/gavle

Föreståndare/Stödpastor:

Per Bolling 026-51 94 47
per.bolling@adra.se