Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Församlingar

Dela

Borås Cafékyrka

Adventkyrka

Kyrkogårdsgatan 9
504 30 Borås

www.cafekyrka.se

Postadress

Hestra Cafékyrka
Kyrkogårdsgatan 9
504 30 Borås


Pastor

David Cederström 0702-737302
david.cederstrom@adventist.se


Föreståndare

Linda Schwartz 0733424339
jambolinda@gmail.com

Peter Tegebo 0722-403546
peter@tegebo.se