Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Församlingar

Dela

Arvika

Församlingsplantering

Korpralen, Hamngatan 22, 671 31 Arvika

Kl 10:30: Bibelstudium, gudstjänst och lunch ca en gång i månaden.

Kontakt:

Henrik Norlin henrik.norl@gmail.com

Telefon: 47 911 20 745

Kontaktpastor:

Bobby Sjölander