Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Adventskalender Barn 2018

Dela

7

7 december

Julevangeliet 7:

Vid den tiden utfärdade kejsar Augustus en förordning om att hela världen skulle skattskrivas. (Lukasevangeliet 2:1)

 

Änglahyss 7: