Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Adventskalender Barn 2018

Dela

24

24 december

Julevangeliet 24:

Och herdarna vände tillbaka och prisade och lovade Gud för vad de hade fått höra och se: allt var så som det hade sagts dem. (Lukasevangeliet 2:20)

 

Änglahyss 24: