Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Adventskalender Barn 2018

Dela

23

23 december

Julevangeliet 23:

Maria tog allt detta till sitt hjärta och begrundade det. (Lukasevangeliet 2:19)

 

Änglahyss 23: