Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Adventskalender Barn 2018

Dela

22

22 december

Julevangeliet 22:

När de hade sett det berättade de vad som hade sagts till dem om detta barn. Alla som hörde det häpnade över vad herdarna sade. (Lukasevangeliet 2:17,18)

 

Änglahyss 22: