Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Adventskalender Barn 2018

Dela

1

1 december

Julevangeliet 1:

Med Jesu Kristi födelse förhöll det sig så: hans mor, Maria, hade blivit trolovad med Josef, men innan de hade börjat leva tillsammans visade det sig att hon var havande genom helig ande. (Matteusevangeliet 1:18)

 

Änglahyss 1: