Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Kalender i Advent

 

 

SKYDDSÄNGELN PÅ NYA UPPDRAG

En berättelsekalender i advent

Med ett TJOFF landade Ängla i en höstack bredvid Jesus. Hon har fått det ärofyllda uppdraget att bli Jesus skyddsängel. Men hur går det för Ängla? Kommer hon att klara av uppdraget att skydda Jesus?